Jet Sternefeld - de Beer

06 - 48 79 72 81

“Lekker in je vel zitten en blijven, wie wil dat nou niet! Iedereen wil graag leven vanuit zijn of haar eigen kracht. Als het even niet lukt, is het fijn om daar hulp bij
te krijgen.”

Jet Sternefeld – de Beer / coach & therapeut

wat is coaching?

Ieder mens komt in zijn of haar leven situaties of perioden tegen waarin je het moeilijk hebt, waar je vast komt te zitten of waar je moeite hebt om pijn of verlies te verwerken. Maar wat als dit nu al een hele poos duurt?  Of als je een probleem tegenkomt waar je jezelf niet bij kan helpen? Problemen zijn niet leuk maar als het je lukt om deze zelf op te lossen voel je je  krachtiger en zekerder. Graag help ik daarbij, daar is Coaching Levenderwijs voor bedoeld!

 

Tijdens een coachingsstraject krijg je inzicht in wat er speelt en wat er nodig is om verder te kunnen. Een coach is een laagdrempelige ingang om te proberen er achter te komen wat er precies speelt. Dit steuntje in de rug helpt je om die stappen te zetten die nodig zijn.

 

Ik nodig je uit heel goed naar jezelf te kijken en werkelijk te gaan zien wie je bent, waar je voor leeft en wat jij uitdaagt in het leven. Doe je dingen waar je echt gelukkig van wordt?
Of kan het ook anders? Welke kwaliteiten heb je? Wat zijn je interesses? Je zult merken dat bewustzijn en de verandering die daaruit voortkomt maakt dat je je laat meevoeren in de stroom van het leven. Dat kost minder energie! Sterker: dat voelt geweldig goed.

 

Bij Coaching Levenderwijs gaat het om het vergroten van je levensgeluk op alle levensgebieden en op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden als je vastgelopen bent. Je wordt je bewust van de belemmeringen en thema’s die telkens in je leven terugkeren en je verhinderen om te groeien. Door je bewust te maken van je belangrijke waarden, diepe overtuigingen en gedragspatronen krijg je meer inzicht: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Het doel van coaching is om hierover duidelijkheid te krijgen, door te kijken naar je leven en de keuzes die je maakt. Kom je tot inzicht over wie je bent, wat je kracht is en waar je zwakheden liggen?

“Jij bent zelf de schepper, de transformator,
de genieter en de vernietiger van alles wat er in
je leven gebeurt.”
- Bernie Prior

Begeleiding is mogelijk in het Nederlands, Hebreeuws en Engels.

sonnevelt.nl

"Het is tijd om mezelf te voeden en te inspireren."

sonnevelt.nl

is coaching iets voor mij?

-  Je bent op zoek zijn naar rust, geluk en voldoening

-  Je hebt het gevoel dat er iets moet veranderen aan de huidige situatie

-  Je vindt het lastig om iets nieuws te beginnen

-  Je wilt leren omgaan met je verlies en tegenslagen

-  Je wilt beter leren omgaan met conflictsituaties

-  Je wilt traumatische ervaringen vanuit het verleden een plaats
   kunnen geven in het heden (EMDR)

-  Je wilt leren omgaan met (hoog)gevoeiligheid

-  Je bent (faal) angstig en onzeker

-  Je wilt manieren vinden om de stress in je leven te beperken

-  Je wilt leren om te gaan met je perfectionisme

-  Je hebt relatieproblemen waar je aan wilt werken

-  Je wilt oververmoeidheid of burn-out voorkomen

-  Je wilt balans vinden tussen werk en privé

“Als je de manier waarop je naar de dingen
kijkt verandert, veranderen de dingen waar je naar kijkt.”

resultaten

Coaching heeft positieve effecten op hoe jij je voelt in je leven. Als je je goed voelt presteer

je beter; dat wat je onderneemt heeft succes, je ervaart meer momenten van ‘flow’.

Ik heb weer een hoop zelfvertrouwen teruggekregen, precies waar ik voor gekomen was. Ik heb veel inzichten over mijzelf ontdekt

Ik voel me een stuk sterker, heb meer zelfvertrouwen en sta gelukkiger in het leven. Ik heb zoveel over mezelf geleerd en dat heeft me geholpen met een nieuwe start – van binnen!

Het resultaat is dat ik weer gelukkig ben en zin heb in de toekomst!

werkmethoden

Wandelcoaching in de natuur: een wandelcoach is een coach die al wandelend zijn of haar cliënten begeleidt. Een natuurcoach betrekt de natuur ook nog eens actief tijdens het coachen. Natuurcoaching is speciaal ontwikkeld voor hoogsensitieve mensen en voor mensen die op dit moment meer spanning, druk en stress ervaren.

 

EMDR: dit is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals bijvoorbeeld een verkeersongeval, verkrachting of een geweldsmisdrijf. Het helpt om trauma’s te verwerken en los te laten

 

Voice Dialogue: bedoeld om de tegenstrijdige krachten in onszelf in beeld te brengen. Daardoor leren we ook onze verborgen en onderdrukte kanten beter kennen. We creëren ruimte om te accepteren dat we zijn zoals we zijn. Zo ontstaat een innerlijke balans, die het mogelijk maakt bewuster keuzes te maken en vrijer te handelen.

 

Familieopstellingen en systemisch werk: een manier om jezelf te helen vanuit liefde en respect. Je krijgt inzicht in wat de onderliggende beweging is achter jouw reactie en/of gedrag. Binnen ieder familiesysteem heerst er een bijzondere loyaliteit ten opzichte van elkaar. Hierdoor hebben grote gebeurtenissen in vorige generaties effect op de jongere generatie. We zien dit concreet terug in gedrag van kinderen, in de relatie ouder-kind en in de relatie van ouders onderling.

 

Focussen en sensen: lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij focussen en sensen gaat het om het stilstaan bij je lijf en je gevoel. Bewustwording is hierbij het allerbelangrijkste.

Bekrachtigend coachen: We gaan op zoek naar waar er stevigheid is. We gaan op zoek naar de krachtbronnen en (ziels) kwaliteiten.
Vanuit de kracht gaan we naar het probleem
kijken en ermee werken.

 

Transactionele analyse: geeft inzicht in onderlinge interacties tussen mensen en binnen de eigen persoon. Van daar uit wordt het verband gelegd met de interne wereld van de persoon (Egotoestanden en Script) en met de externe wereld, zoals een organisatie, een team of het gezin waarvan je deel uitmaakt. Dit inzicht geeft mogelijkheden tot ontwikkeling, groei, analyse en verandering. De TA geeft een model van de persoonlijkheid in drie egoposities: de ouderpositie (met de delen: voedende ouder en kritische ouder), de volwassen positie en de kindpositie (met de delen: vrij kind en aangepast kind)

 

Karakterstructuren: welk karakter heb jij gevormd en wat zijn jouw overlevingsmechanisme.

 

Lichaamsgerichte therapie: leert je bewust te worden van de psychologische betekenis van het lichaam. Door middel van (lichaamsgerichte) oefeningen, gesprekken, inzicht in lichaamstaal, meditatie en visualisatie leer je gebruik te maken van de wijsheid van je lichaam. Dit zorgt voor een herstel van de harmonie tussen lichaam en geest. De energie gaat weer meer stromen en er ontstaat ruimte voor oplossingen. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer je langere tijd psychische klachten hebt, komt dit uiteindelijk veelal tot uiting in het lichaam. Dit kan resulteren in lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, gespannen nekspieren, buikpijn, rugpijn etc. Psychisch sterke mensen daarentegen zijn vaak heel stressbestendig en kunnen beter pijn verdragen.

 

Meer uitleg over de werkmethoden klik hier

sonnevelt.nl

het coachingstraject

Intake

Een coachingstraject begint met een intakegesprek. In dit gesprek gaan we in op je huidige situatie en het verleden. Hierin worden de vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen van jou besproken. Daarna volgt een aantal sessies van anderhalf uur die zijn afgestemd op jouw behoeften. Samen met jou gaan we ons meer toespitsen op jouw wens, thema of doel wat je wilt bereiken. Welk pad we gaan bewandelen bepaal je helemaal zelf. Hoeveel sessies er in totaal nodig zijn, is afhankelijk van de hulpvraag en van het verloop van de sessies. In de meeste situaties kan volstaan worden met
5 tot 10 sessies, met een frequentie van eens in de 2 weken. Er wordt steeds in overleg besloten of het traject wordt vervolgd en/of hoeveel sessies nog zullen volgen.

 

Wat doen we?

Door verschillende methodes onderzoeken we wat je wensen en verlangens zijn.
Je leert jezelf beter kennen en je eigen oplossingen vinden, vanuit je eigen wijsheid.
Ik richt mij op jouw toekomst, door het ontwikkelen van je persoonlijke kracht. Ik help je om emotionele pijn te verwerken en zo een gezond en zinvol leven mogelijk te maken met bevredigende relaties.

 

Ik begeleid je op jouw pad van persoonlijke ontwikkeling op een vertrouwelijke,
veilige en integere manier. Door bewust te worden van de onbewuste patronen die je gedrag bepalen zal je in staat zijn om het niet functionele gedrag aan te passen en nieuw (gewenst) gedrag aanleren. Dit zal je gevoel van eigenwaarde en
zelfvertrouwen versterken.

 

Kwetsbaarheid is onlosmakelijk verbonden met ons bestaan en toch gedragen wij ons liever alsof dit niet zo is. Wij maken ons daardoor vaak afhankelijk van het oordeel van een ander en veroordelen zelf net zo hard om onze eigen emoties maar niet te voelen. Zo kan het zijn dat je geforceerd handelt, in bepaalde situaties blokkeert, je niet voor jezelf kunt opkomen, continu op je hoede bent of op je tenen loopt. Ook kan het gebeuren dat je alles vermijdt wat negatieve emoties oproept en afbreuk doet aan je eigen gevoelens en talenten/capaciteiten.

 

Wat moet je zelf doen en wat doet de coach?

Om inzichten te krijgen in hoe jij in elkaar zit, vraag ik wel van je om de confrontatie met jezelf aan te gaan. Ben je bereid te onderzoeken wat jouw eigen rol is geweest in het creëren van de problemen waar je nu mee zit? Je krijgt mogelijk opdrachten mee n.a.v. een sessie. Indien nodig neem ik ook tussentijds contact met je op.

>  Wandelcoaching in de natuur

>  Hooggevoeligheid / Hoogsensitiviteit

>  EMDR-therapie (traumaverwerking)

>  Holistische aanpak van burn-out

>  Kindertolk (Present Child methode)

>  Focussen en Sensen

>  Bekrachtigend coachen

>  Voice dialogue - Innerlijke criticus

>  Lichaamsgerichte therapie

>  Mindfulness

>  Individuele familieopstellingen

>  Visionboard

>  Karakterstructuren

>  Transactionele analyse

>  Startende coach

>  Omdenken

 

Klik hier voor meer uitleg over de specialisme.

mijn specialisme

“Neem elke dag wat tijd voor jezelf” - Dalai Lama

“Wie naar buiten kijkt, die zoekt, wie naar binnen kijkt, die vindt.”

“De wereld
is mooier
met jou.”

“Enkel met het hart kan men goed zien.
Het essentiële is onzichtbaar voor de ogen.”

wie ben ik

Mijn naam is Jet Sternefeld-de Beer (1971), getrouwd met Nimrod Sternefeld en moeder van vier heerlijke kinderen. Ik ben gediplomeerd Levenscoach (coaching voor volwassenen), Kindercoach (kinderen en pubers), Kindertolk (www.presentchild.nl), MatriXcoach

(leerproblemen), Docent Kinderyoga, Leerkracht in het Basisonderwijs en doctorandus in de Culturele Antropologie. Ik heb een eigen bloeiende praktijk Coaching Levenderwijs (coaching voor volwassenen) en Kindercoaching Spelenderwijs www.kindercoaching-spelenderwijs.nl (coaching voor kinderen, pubers en hun ouders). Ik geef al jarenlang les (trainer) in Kindercoaching aan het opleidingsinstituut Sonnevelt opleidingen (beste opleider van Nederland 2015 www.sonneveltopleidingen.nl). Daarnaast heb ik verschillende workshops en specialisaties gevolgd en ben ik o.a. gespecialiseerd in het hooggevoeligheid en traumaverwerking (EMDR therapie). En ik ben in het bezit van de Psychosociale Medische Basiskennis.

 

Ik geef met veel plezier door wat ik aan wijsheid
heb vergaard, in jaren van persoonlijke ontwikkeling
en training. Ik vind het geweldig om deel te mogen zijn van elk veranderingsproces dat mensen doormaken.

Met zorg, aandacht en betrokkenheid stap ik elk coaching-traject in. Gevoel, speelsheid, kennis tezamen met intuïtie en inzicht vormen de leidraad van elke beoogde verandering.

Ik wil mijn opgedane kennis en kunde inzetten om mensen in hun eigen kracht te zetten en te laten inzien en ervaren welke (innerlijke) hulpbronnen het kan gebruiken om te groeien tot een stevig en stabiel persoon.

 

Ik gebruik daarbij verschillende speelse, creatieve en effectieve methodes! Sinds 2010 werk ik, vanuit mijn praktijk Coaching Levenderwijs en Kindercoaching Spelenderwijs. Ik heb in de afgelopen jaren honderden mensen (kinderen en volwassenen) begeleid met
allerlei hulpvragen.

 

Als cultureel antropoloog heb ik ervaring opgedaan en geleerd om te werken met volwassenenen met uiteenlopende culturele, etnische en nationale achtergronden. Ik heb gewerkt in verschillende ontwikkelingsprojecten in India en Afrika, wereldreizen gemaakt en heb zeven jaar in Israël gewoond. Mijn levenservaring en het “zonder oordeel” leren kijken naar de ander, maakt dat ik open sta voor ieder die op mijn pad komt. Kenmerkend voor mijn visie en benadering: intergenerationeel, intercultureel, systemisch en contextueel. Samen betekenis geven aan gebeurtenissen werkt helend. Van daaruit is herstel van verbondenheid mogelijk. Altijd in respectvolle afstemming op de individuele persoon.

“Coaching/therapie voor volwassenen is mijn passie.” Jet Sternefeld - de Beer

tarief

Parkeerkosten

In de Beethovenstraat (winkelstraat) is een 10 cent zone. Je kunt slechts een uur parkeren voor 10 cent. De kosten voor het parkeren in de Breughelstraat zijn € 4,50 per uur, indien gewenst kan er gebruik worden gemaakt van een bezoekersregeling.

Consulten worden geheel of gedeeltelijk door de zorgverzekeraars vergoed.

 

- Kennismakingsgesprek: gratis

- Intakegesprek: 115,- euro* (1,5 uur)

- Coaching per sessie: 115,- euro* (1,5 uur)

 

Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. In andere gevallen wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk maar doe dit graag telefonisch of per mail.

 

* Diensten vrijgesteld van BTW.

Praktijk Kindercoaching Spelenderwijs is aangesloten bij VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde): beroepsvereniging voor professionele therapeuten.

En ingeschreven bij het RBCZ en TCZ. VIV registratienummer: 1907828 | AGB-code zorgverlener: 90049975. AGB-code praktijk: 9058353.

Mocht er een klacht zijn waar we samen niet uitkomen, dan kun je de procedure van de WKKGZ volgen via deze link.

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben.

Coaching Levenderwijs   |  drs. Jet Sternefeld - de Beer   |  Registertherapeut RBCZ®   |  Breughelstraat 3-2

1077LB Amsterdam   |  T 020 - 412 34 59   |   M 06 - 48 79 72 81   |   E info@coaching-levenderwijs.nl

E Sternefeld@planet.nl   |  W coaching-levenderwijs.nl   |  W kindercoaching-spelenderwijs.nl   |  KvK 52472051

Privacyverklaring, Toestemmingsformulier en Meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld